GIFTS & SOUVENIRS

Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Tote Bag Batik  40 MYR
Purse Songket  14 MYR
Purse Songket  14 MYR
Daun Sireh Frame  130 MYR
Bunga Raya Frame  130 MYR
Caklempong Frame  130 MYR
Kebaya Frame  130 MYR
Mosque Frame  130 MYR
Gasing Frame  130 MYR
Gendang Frame  90 MYR
Container Egg  4 MYR
Vase Raku Container  16.96 MYR
Ashtray Ceramic  23.32 MYR