Yang Berbahagia Encik Ibrahim bin Ismail
Ketua Pengarah
Perbadanan Kemajuan Kraftangan MalaysiaYang Berusaha Encik Yusak bin Mahamud
Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan),
Perbadanan Kemajuan Kraftangan MalaysiaYBhg. Dato' Haslina binti Abdul Hamid
Deputy Secretary General (Tourism)